Her Seviyede Bilgi Teknolojileri Eğitimleri...

Eğitim ve Yazılım Geliştirme alanlarında faaliyet gösteren İnfopark Bilgi Teknolojileri A.Ş. 1999 senesinde kurulmuştur. Cisco, Microsoft ve Oracle firmalarının yetkili eğitim merkezi olan İnfopark, ilgili firmaların her seviyedeki Bilgi Teknolojileri (BT) eğitimlerini vermektedir.

Müşterilerimizin yatırımlarını çalışanlarına yaptıklarının farkındayız. Bu farkındalıkla, müşterilerimize gereksinimleri doğrultusunda, amaçlarına ulaşırken kendilerine yardımcı olacak eğitimleri vermekteyiz. Eğitimler, belirli bir konudaki standart eğitimler olabileceği gibi, müşterilerimize göre özelleştirilmiş/zenginleştirilmiş eğitimler de olabilmektedir.

BT eğitimlerinin etkinliği, ilgili teknolojilerin hızlı gelişmesi ve değişmesi nedeniyle, kısa sürmektedir. Bu nedenle doğru eğitimi, doğru zamanda almaları konusunda müşterilerimizi yönlendiriyoruz.

Müşterilerimize Özel Geliştirilen Yazılımlar...

Yazılım Geliştirme (YG) alanındaki faaliyetimiz, “Müşterilemize özel yazılımlar, müşterimizin yerinde, İnfopark personeli tarafından geliştirilmektedir.” şeklinde özetlenebilir.

İlgili projenin başarıya ulaşabilmesi için gerekli yazılım proje grubu, zaman ve diğer kriterler gözetilerek oluşturulur. Proje grubu içerisinde, Analist, Tasarımcı, Yazılımcı, Test Uzmanı, Veritabanı Uzmanı, Proje Yöneticisi, Teknoloji Danışmanı vb. ünvanlarına sahip İnfopark personeli yer alır. Proje grubu içerisine müşterimizden de katılımcıların eklenmesiyle, projeye başlanır ve belirlenen zaman içerisinde proje teslim edilir.

Projelerimiz 2-4 haftalık küçük döngülerle, arttırımsal ve tekrarlayıcı adımlar ile ilerletildiğinden, hedefe ulaşırken düzeltmelerin yapılabilmesine olanak sağlanır. Müşterimiz, proje’nin parçalarını işlevsel anlamda kullanmak için, uzun süre beklemez ve beklentilerini revize edebilir.

Enerji Alanında Üstün Yazılım Ürünleri...

Yazılım Geliştirme alanında özellikle vurgulamak istediğimiz ve Enerji Sektörü’nü hedef alan EDRIMS (Electricity Distribution and Retail Information Management System/Elektrik Dağıtım ve Perakende Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımı şu anda BEDAŞ ve UEDAŞ firmalarında kullanılmaktadır. Dağıtım/Perakende firmalarının A’dan Z’ye tüm gereksinimlerine cevap verebilmektedir.

İnfopark Bilgi Teknolojileri A.Ş. kurulduğu andan günümüze, her zaman müşterilerinin yanında olmayı, destek vermeyi ve “Her durumda koşulsuz müşteri mennuniyeti” ni ön planda tutmaktadır.

Müşterilerimiz ile İnfopark Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi “Karşılıklı İş Ortağı” olarak gören felfesemizi, herbiri kendi alanında uzman personelimizle, hayata geçiriyoruz.